Collectie: Drukwerk Flyers

Een biljet dat meestal op straat verspreid wordt en dat reclame- of informatieve tekst bevat.
Welke informatie moet er zeker op een flyer?
  • Enthousiasmerende tekst over de activiteit en sprekende fotografie. Houd teksten beknopt en verwijs voor uitgebreide informatie naar de website. ...
  • Call to action. Maak duidelijk wat je wilt dat de ontvanger van de flyer doet. ...
  • Doelgroep. ...
  • Praktische informatie. ...
  • Contactinformatie. ...
  • Logo.

Het doel van een flyer

Het doel van een flyer is met een korte boodschap zoveel mogelijk mensen nieuwsgierig te maken of iets onder de aandacht te brengen. Denk aan een aanbieding of een aankondiging van een evenement of opening van een winkel

Hoe begin je een flyer?
Je start met het omschrijven of bedenken wie je wilt bereiken met de flyer en wat je boodschap is. Deze boodschap moet als basis duidelijk en groot op de flyer staan zodat meteen duidelijk is wat je met de flyer wilt vertellen. Zonder duidelijk doel van de flyer zal je boodschap niet goed overkomen.